Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

в) безперервний контроль за відповідністю експлуатанта вимогам цих Правил в частині, яка стосується ТО.

6.3.3.2. Процедури системи якості повинні бути викладені в Керівництві з регулювання ТО і відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 №205.

6.3.4. Керівництво з регулювання ТО

6.3.4.1. Експлуатант повинен розробити Керівництво з регулювання ТО. Керівництво з регулювання ТО виконує три функції:

а) є джерелом інформації, потрібної для персоналу, яка дозволяє виконувати йому різноманітні функції відповідно до визначених умов та повноважень;

б) є засобом забезпечення ТО;

в) засвідчує, яким чином будуть виконуватися роботи, передбачені в Сертифікаті організацій з технічного обслуговування та СЕП (частина "D") Сертифіката експлуатанта, та як виконуватимуться відповідні вимоги до ТО.

6.3.4.2. Експлуатант повинен забезпечити також наявність узгодженої з Укравіатрансом програми ТО ПС, в якій вказані види робіт з ТО і періодичність їх виконання. Програму ТО потрібно включити до Керівництва з регулювання ТО. Процедури узгодження програми ТО встановлює Укравіатранс.

6.3.4.3. Деталізація та обсяг Керівництва з регулювання ТО можуть бути різними залежно від типу, кількості ПС та робіт, які виконує заявник.

6.3.4.4. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва, наведені в додатку 19 цих Правил.

6.3.4.5. Особа, відповідальна за систему якості ТО, повинна нести відповідальність за поточний контроль стану Керівництва з регулювання ТО, внесення в нього змін та доповнень, узгодження з Укравіатрансом змін, які вносяться. Укравіатранс може визначити для експлуатанта перелік змін, які можуть включатися до Керівництва без узгодження з Укравіатрансом.

6.3.5. Програма ТО

6.3.5.1. Програма ТО може бути розроблена експлуатантом або організацією з ТО. Організація з ТО може від особи експлуатанта організовувати виконання Програми ТО на підставі договору, який узгоджено з Укравіатрансом.

6.3.5.2. Програма ТО повинна вміщувати інформацію про:

а) тип/модель/ ПС, двигунів , повітряних гвинтів, допоміжних силових установок;

б) найменування і адресу експлуатанта;

в) посилання експлуатанта на документи програми (№, дата затвердження);

г) затвердження, підписане керівником експлуатанта, з засвідченням того, що ПС будуть експлуатуватися у відповідності з Програмою і Програма буде аналізуватися і модифікуватися;

ґ) перелік чинних сторінок;

д) періодичність перевірок;

е) відповідним чином затверджений, де це потрібно, експлуатаційний строк служби (ресурс) різних комплектувальних виробів;

є) правила і стандарти прийняття або відхилення пунктів переліку об'єктів, які підлягають огляду або перевірці;

ж) порядок внесення змін та доповнень до Програми ТО.;

6.3.5.3. Програма ТО ПС експлуатанта повинна базуватися на Програмі ТО, яка рекомендується Виготовлювачем. Якщо є затверджені Укравіатрансом документи, які регламентують порядок, обсяг і періодичність ТО конкретних типів АТ, то при використанні конкретних типів АТ ці документи без змін входять як складова частина до Програми ТО.

6.3.5.4. Експлуатант повинен періодично, але не менше одного разу на рік, проводити аналіз виконання Програми ТО.

6.4. Програма з підготовки персоналу

6.4.1. Експлуатант повинен розробити програму з підготовки персоналу, у якій викласти систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу експлуатанта, який залучений до виконання польотів, ТО, керівництві та забезпеченні польотів.

6.4.2. Програма повинна встановлювати кваліфікаційні вимоги до персоналу з виконання кожного виду робіт, систему та програму підготовки та строки перевірок.

6.4.3. Програма повинна встановлювати процедури допуску до виконання кожного виду робіт.

6.4.4. В Програмі слід відобразити документацію з обліку проведення підготовки та перепідготовки персоналу експлуатанта і систему її збереження.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку