Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

6.2.3. Організація льотної роботи (ОЛР), підготовка і кваліфікація льотного складу повинна відповідати встановленим вимогам.

6.2.4. Льотний склад експлуатанта повинен мати чинні Сертифікати ЦА України.

6.2.5. Члени екіпажів повинні мати Сертифікат фахівця цивільної авіації, допуск до таємних відомостей у тих межах, в яких це потрібно.

6.2.5.1. Особові справи (льотні книжки) членів льотного екіпажу повинні містити такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові;

б) назву роботи, що виконується на цей час;

в) свідоцтва членів льотного екіпажу (з типом, номером, медичним висновком і кваліфікаційною позначкою);

г) якщо існує потреба в окремому медичному висновку - дату, дані останнього обстеження і клас медичного висновку;

ґ) запис про останню кваліфікаційну позначку;

д) облік льотного часу, з урахуванням льотного часу на ПС, для польотів на якому в цей час атестований даний член екіпажу;

е) рівень кваліфікації, який застосовується на визначених маршрутах і аеродромах (командир ПС), і допуски до видів робіт;

є) підтвердження належного рівня кваліфікації з зазначенням типу ПС, загального часу нальоту;

ж) присвоєння мінімуму (номер наказу, дата), допуск до сезонних видів робіт.

6.2.5.2. Особові справи бортпровідників повинні містити такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові;

б) назву роботи, що виконується на цей час;

в) початкова підготовка, включаючи загальний курс і підготовку за правилами і процедурами, які застосовуються в аварійній ситуації на борту ПС;

г) періодична підготовка за правилами і процедурами, які застосовуються в аварійній ситуації на конкретних ПС;

6.2.6. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з виконання польотів, наведені в додатку 18 цих Правил.

6.3. Вимоги до забезпечення ТО

6.3.1.Організація технічного обслуговування.

6.3.1.1.Експлуатант повинен забезпечити у відповідності з встановленими Укравіатрансом процедурами льотну придатність ПС, експлуатаційну надійність ПС, а також:

а) виконання всього обсягу ТО сторонньою організацією;

б) виконання всього обсягу ТО згідно із затвердженою програмою ТО ПС;

в) аналіз ефективності ТО згідно із затвердженою програмою ТО ПС;

г) виконання директив льотної придатності та інших директив Укравіатрансу;

ґ) виконання модифікацій ПС.

6.3.1.2. Організація виконання ТО експлуатанта повинна відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 №205. При цьому експлуатант повинен мати Сертифікат організації з технічного обслуговування на право виконання визначених видів робіт з ТО. Експлуатант може доручити повністю виконання ТО сторонній організації, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу.

6.3.1.3. Експлуатант, залежно від обсягу робіт з ТО, які він заявляє, може:

а) виконувати ТО відповідно до абзацу другого підпункту 6.3.1.1 цих Правил, уклавши договір на виконання робіт з організацією, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу, у цьому разі експлуатант повинен мати у своїй структурі орган ТО, який забезпечує організацію і контроль за своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування ПС;

б) виконувати частину ТО згідно з програмою технічного обслуговування ПС, склавши договір на виконання решти видів ТО з організацією, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу;

в) виконувати ТО в повному обсязі згідно з програмою ТО ПС.

6.3.1.4. Експлуатант може виконувати ТО тільки на тих ПС і в тому обсязі, які вказані в додатку до його Сертифіката організації з технічного обслуговування та в СЕП (частина "D") Сертифіката експлуатанта. У цих документах указується також база виконання ТО. ТО ПС поза дозволеними Сертифікатом організації з технічного обслуговування базами (а у випадках виконання технічного обслуговування за договором - базами, вказаними в Сертифікаті договірної організації) виконується відповідно до процедури, встановленої Укравіатрансом.

6.3.1.5. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох місяців, то експлуатантом в аеропорту базування або, за домовленістю, організацією з ТО повинна бути створена лінійна станція технічного обслуговування (а в разі базування за кордоном - зовнішня станція технічного обслуговування), яка повинна бути сертифікована Укравіатрансом.

6.3.1.6. У випадку виконання ТО відповідно до підпункту 6.3.1.3"б" цих Правил експлуатант повинен скласти договір на ТО з організацією, яка має відповідний Сертифікат Укравіатрансу. Договір на ТО повинен бути узгоджений між експлуатантом та організацією, яка виконує ТО, за всіма вказаними у підпунктах 6.3.1.1"б"-6.3.1.1"ґ" цих Правил процедурами, і схвалений Укравіатрансом.

6.3.2. Відповідальність експлуатанта за ТО

6.3.2.1. Експлуатант є відповідальним за визначення необхідного обсягу ТО та дотримання строків його виконання, щоб гарантувати безперервну льотну придатність ПС, яке експлуатується.

6.3.2.2. Експлуатант повинен мати відповідну інформацію відносно стану ПС і ТО, яке вимагається і яке виконується. Стан ПС і ТО повинен бути відповідним чином зареєстрований, щоб підтримувати ефективність системи якості.

6.3.2.3. Експлуатант повинен встановити взаємодію між підрозділами, які займаються льотною експлуатацією та підрозділами з ТО, і гарантувати, що ці підрозділи отримують всю інформацію про стан ПС для того, щоб мати можливість виконувати свої завдання.

6.3.2.4. Експлуатант несе відповідальність за льотну придатність ПС, умови його експлуатації.

6.3.2.5. Наявність договору на ТО не звільняє експлуатанта від відповідальності за льотну придатність та від перевірок на ТО на будь-якому етапі виконання незалежно від місця проведення цього ТО.

6.3.2.6. Заявка на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката організації з технічного обслуговування заявником подається водночас з заявкою на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката експлуатанта. Подання заявки на отримання Сертифіката організації з технічного обслуговування, попередня оцінка заявки, сертифікаційна перевірка заявника та видача Сертифіката організації з технічного обслуговування проводяться у відповідності з вимогами розділу 5 Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 №205. При цьому сертифікаційна перевірка заявника на отримання Сертифіката організації з технічного обслуговування проводиться водночас з перевіркою на отримання Сертифіката експлуатанта. Сертифікат організації з технічного обслуговування повинен бути отриманий заявником не пізніше ніж Сертифікат експлуатанта.

6.3.3. Система якості

6.3.3.1. Для належного виконання робіт з ТО система якості експлуатанта повинна виконувати наступні функції:

а) безперервний контроль за тим, щоб підпункти 6.3.1.1"а"-6.3.1.1"ґ" цих Правил виконувалися у відповідності зі встановленими Укравіатрансом процедурами;

б) безперервний контроль за тим, що весь ТО за договором виконується у відповідності з договором;

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку