Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

5.6.10. Голова Укравіатрансу або особа, яка його заміщує, має право продовжити строк дії Сертифіката експлуатанта до двох місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі.

5.7. Внесення змін до спеціальних експлуатаційних положеннь

5.7.1. Для зміни будь-яких СЕП експлуатант повинен подати в Укравіатранс заявку на зміну СЕП сертифіката експлуатанта (додатки 12, 13, 14, 15, 16, 17 до цих Правил) та документи, що передбачені переліком доказової документації, який наведено в заявці.

5.7.1.1. Заявка без повного комплекту документів згідно з пунктом 5.2.1 цих Правил та довідкою про сплату держзборів до розгляду не приймається.

5.7.2. Якщо СЕП змінюються внаслідок передання ПС в оренду, за наявності договору оренди, то експлуатант, крім інформації, вказаної в додатках 12, 13, подає також заявку на вилучення ПС із СЕП Сертифіката орендодавця та оригінали цих положень. Змінені СЕП оформлюються як орендарю, так і орендодавцю одночасно.

ПС можуть зазначатися тільки в одному Сертифікаті експлуатанта.

5.7.3. Заявка на зміну СЕП розглядається протягом десяти робочих днів з дня її одержання. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил, або якщо потрібно провести додаткову перевірку, термін розгляду заявки може бути продовжений до десяти робочих днів після одержання недостатніх відомостей або проведення перевірок.

5.7.4. Укравіатранс визначає необхідність проведення попередньої інспекції на предмет зміни СЕП.

5.7.4.1. В разі подання заявки на отримання дозволу на виконання міжнародних польотів або експлуатацію чи ТО ПС вищого класу, ніж експлуатується або виконується експлуатантом, проведення інспекції є обов'язковим.

5.7.5. Після закінчення перевірки і оформлення всіх потрібних документів та документів за результатами сертифікаційної перевірки особа, якій надані відповідні повноваження, приймає рішення про зміни до СЕП та підписує їх.

5.8. Припинення дії Сертифіката експлуатанта та його анулювання

5.8.1. Голова Укравіатрансу має право припинити дію Сертифіката експлуатанта повністю чи в межах окремих частин в разі:

а) невиконання вимог чинного законодавства України та діючих у відповідності з ним нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЦА;

б) невиконання польотів більше 3-х місяців (крім експлуатантів, що виконують авіаційні роботи сезонного характеру);

в) виявлення порушень, які впливають на безпеку польотів;

г) виявлення порушень умов, на підставі яких виданий Сертифікат експлуатанта, СЕП чи інші документи Укравіатрансу;

ґ) несплати держзборів згідно з пунктом 4.3.3.1 цих Правил;

д) недодержання вимог, які викладені в розділі 6 цих Правил;

е) порушення норм та обмежень, які викладені в експлуатаційно-технічній документації;

є) порушення вимог з нагляду за експлуатантом та періодичності проведення інспекцій, що сталися з вини експлуатанта;

ж) надання недостовірної інформації в Укравіатранс щодо забезпечення безпеки польотів;

з) розірвання договорів, на підставі яких видано Сертифікат експлуатанта ( за винятком договору про оренду);

5.8.1.1. В разі припинення дії Сертифіката експлуатанта сертифікат втрачає силу. Для його відновлення є необхідним проведення додаткової інспекції. Якщо недоліки, що призвели до припинення Сертифіката єксплуатанта не усунено в місячний термін, то відновлення дії Сертифіката експлуатанта провадиться на загальних засадах, згідно з процедурами підрозділів 5.4.1 - 5.4.7 цих Правил.

5.8.1.2. На підставі висновків інспекції комісія дає рекомендації про відновлення сертифіката експлуатанта Голові Укравіатрансу, який приймає остаточне рішення.

5.8.2. Голова Укравіатрансу має право анулювати Сертифікат експлуатанта в разі, якщо:

а) юридична особа припинила своє існування (незалежно від причин такого припинення);

б) юридична особа відмовилась від сертифіката експлуатанта;

в) ухвалено рішення суду про визнання недійсним установчих документів і рішення про створення підприємства. Ухвала суду про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно юридичної особи;

г) у разі подання заявки на продовження сертифіката пізніше строку, вказаного в підпункті 5.6.1.2 цих Правил;

ґ). дія Сертифіката експлуатанта неодноразово призупинялася упродовж двох попередніх міжсертифікаційних строків

5.8.2.1. Відновлення чинності Сертифіката експлуатанта після його анулювання провадиться на загальних засадах, згідно з процедурами, визначеними в розділі 5 цих Правил.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку