Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

м) інструкція про порядок здійснення службового розслідування акту незаконного втручання в діяльність експлуатанта;

н) інструкція про порядок дій та взаємодії особи, відповідальної за організацію і здійснення заходів АБ ( служби авіаційної безпеки), зі службами експлуатанта (аеропорту) та іншими юридичними особами з попередження, припинення, локалізації та врегулювання кризових ситуацій, пов'язаних з АНВ;

о) інструкція про порядок супроводження в контрольованих зонах у межах аеропорту пасажирів, багажу, бортових припасів та матеріальних цінностей експлуатанта;

п) інструкція про порядок дій персоналу експлуатанта в разі надходження інформації про можливу загрозу безпеці експлуатанта;

р) програма первинної підготовки авіаційного персоналу експлуатанта з питань АБ;

с) інструкція про порядок виконання правил охорони праці та протипожежної безпеки при організації та вжитті заходів АБ;

т) сертифікати на персонал служби АБ експлуатанта (якщо такий підрозділ існує в структурі експлуатанта).

5.4.9. Під час інспектування організації з ТО заявника необхідно упевнитися, що:

а) виконання ТО відповідає вимогам, які встановлені Укравіатрансом;

б) є в належній комплектності нормативно-технічна, експлуатаційна і ремонтна документація, яка відповідає вимогам державних стандартів, та виконана її метрологічна експертиза;

в) виробничі приміщення за функціональним призначенням, технічними характеристиками і площами відповідають технології ТО, пожежної безпеки та чинним нормативам;

г) обладнання за складом та технічним станом відповідає вимогам технологічних інструкцій, організована перевірка і метрологічна експертиза, а також атестація засобів вимірювання та контрольно-перевірної апаратури;

ґ) забезпечується виконання вимог, норм і правил з ТО АТ, що діють у ЦА;

д) додержується порядок допуску інженерно-технічного персоналу та інших фахівців до ТО ПС;

е) є ефективне інформаційне забезпечення з метою управління процесами ТО, оцінки технічного стану та надійності авіаційної техніки, призначення та виключення робіт з ТО, обліку виконаних робіт;

є) оформлення документації на виконання ТО та інші роботи відповідає встановленим вимогам;

ж) організація та контроль обліку ТО АТ, а також робота з профілактики порушень відповідає встановленим вимогам;

з) забезпечується наявність та поповнення запасів (оборотного фонду) агрегатів, комплектуючих виробів, запчастин, спеціальних рідин та мастил, витратних матеріалів та інше, необхідність в яких виникає під час ТО;

и) штати інженерно-технічним персоналом укомплектовані, в тому числі фахівцями, які сертифіковані у відповідності з вимогами Укравіатрансу.

5.4.9.1. При перевірці стану виробничої бази та засобів ТО слід упевнитися, що наявність та стан виробничих будівель, споруд, обладнання, інструменту та іншого відповідає потребам ТО і що вони пристосовані до тих операцій, які пропонується виконувати. Перевіряються (в разі наявності) ангарні споруди, лабораторії, цехи з ремонту і обслуговування авіатехніки, адміністративні споруди, пасажирські комплекси, склади та інші споруди на відповідність встановленим вимогам, зокрема - протипожежного стану.

5.4.9.2. У випадку, якщо організація з ТО орендує будь-які споруди і засоби обслуговування, потрібно упевнитися, що договори на їх використання укладені та мають достатній термін чинності, додержуються встановлених вимог, норм, стандартів, правил, технологій, визначені обов'язки сторін.

5.4.10. Інспектування представництв експлуатанта в аеропортах та за кордоном.

5.4.10.1. Метою інспектування є оцінка служби експлуатанта, що пов'язана з організацією і виконанням польотів, а також оцінка наземних служб та компетентності відповідного персоналу.

Керівник представництва повинен мати відповідну авіаційну освіту та спеціальну підготовку для роботи в представництві.

До завдань інспектування входить визначення того, чи забезпечуються експлуатантом встановлені вимоги, належно виконуються затверджені експлуатантом процедури, ведеться належним чином відповідна документація.

5.4.10.2. Для одержання повного уявлення про роботу представництв і підрозділів, а також - ефективність обладнання, яке використовується, та порядок дій персоналу, ці інспекційні перевірки повинні проводитися в реальних умовах - під час відправлення або прибуття ПС.

5.4.11. Заявлений експлуатантом аеродром базування повинен бути в установленому порядку допущений Укравіатрансом для заявлених експлуатантом типів ПС та видів перевезень.

5.4.11.1. Заявлені експлуатантами аеродроми перевіряються щодо їх готовності до польотів згідно з Наставлением аэродромной службы гражданской авиации (НАС ГА), затвердженим наказом Міністра цивільної авіації СРСР від 26.03.86 № 23/И, та Нормами годности эксплуатации аэродромов (НГЭА), схваленими Міжвідомчою комісією 28.06.89.

5.4.12. Перевірка метеорологічного забезпечення експлуатанта включає:

а) перевірку виконання договірних зобов'язань між повноважним метеорологічним органом та експлуатантом;

б) оцінку характеру взаємодії метеорологічного органу і органу ОПР;

в) перевірку засобів і послідовності доведення метеорологічної інформації до експлуатанта;

г) відповідність метеорологічного обладнання, за допомогою якого виконуються метеорологічні спостереження, нормам придатності, прийнятим в Україні.

5.4.13. За результатами сертифікаційної перевірки складається відповідний акт, в якому визначаються виявлені недоліки та можливість виконання експлуатантом заявлених видів робіт та перевезень.

5.4.14. Експлуатант повинен усунути недоліки у встановлені комісією строки або надати до Укравіатрансу план-графік заходів щодо їх усунення.

5.4.14.1. Якщо недоліки не усунені в строк більше місяця та не узгоджено план-графік заходів щодо усунення недоліків, то сертифікаційна перевірка провадиться повторно.

5.4.14.2. Після усунення недоліків, які виявлені комісією, інспектором або комісією Укравіатрансу провадиться перевірка вжитих експлуатантом заходів, про що складається відповідний звіт.

5.5. Рішення про видачу сертифіката експлуатанта

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку