Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

г) провести попереднє оцінювання Програми з підготовки персоналу (підвищення кваліфікації і тренування льотного, інженерно-технічного та іншого складу, відповідність присвоєних класів та допусків чинним авіаційним вимогам і положенням з підготовки та перепідготовки кадрів);

ґ) провести попередню оцінку Керівництва з виконання польотів, Програми із забезпечення безпеки польотів та запобігання авіаційним подіям, а також Керівництва з регулювання ТО.

д) провести попереднє обговорення запропонованої експлуатантом системи інспектування (контролю) льотної експлуатації, ОПР, технічного стану ПС та іншого обладнання, а також стану ефективності служб, що забезпечують польоти;

е) обговорити запропоновану експлуатантом систему ведення виробничо-технічної документації;

є) з'ясувати, які демонстраційні або показові (технічні) польоти повинен виконати заявник і в яких випадках;

ж) пояснити експлуатанту, який сертифікат буде йому виданий і які будуть встановлені обмеження;

з) в двомісячний термін направити експлуатанту письмове повідомлення (акт попередньої оцінки) з переліком недоліків, що були виявлені під час попередньої оцінки.

5.3.4. Попередня перевірка фінансово-економічної спроможності експлуатанта проводиться на етапі попередньої оцінки на відповідність вимогам Укравіатрансу.

5.3.4.1. Методика та обсяги перевірки фінансово-економічної спроможності регламентуються відповідними вимогами та інструкціями, що розробляються Укравіатрансом.

5.3.5. Після закінчення попереднього оцінювання Укравіатранс визначає можливість проведення сертифікаційної перевірки експлуатанта.

5.3.6. Кожен експлуатант повинен підтвердити здатність та продемонструвати можливість забезпечення безпечного та якісного виконання авіаперевезень, авіаційних робіт тощо.

5.4. Сертифікаційна перевірка

5.4.1. Укравіатранс направляє комісію для перевірки організації льотної роботи, документації, обладнання, засобів та методів ТО, організаційної і адміністративної структур, фінансово-економічної спроможності та інших питань і напрямів діяльності щодо організації, виконання і забезпечення польотів та перевезень.

5.4.2. Загальне оцінювання готовності експлуатанта провадиться комісією, склад якої затверджується директором Укравіатрансу. Головою комісії призначається посадова особа за наказом директора Укравіатрансу.

5.4.3. Для оцінки готовності експлуатанта до виконання заявлених авіаційних перевезень та робіт, а також підготовки сертифікаційних матеріалів до видачі Сертифіката експлуатанта, Укравіатранс залучає своїх фахівців відповідних відділів за напрямами діяльності, а також акредитованих нею осіб.

5.4.4. Сертифікаційну перевірку комісія Укравіатрансу виконує згідно з Програмою сертифікаційної перевірки, що затверджується Укравіатрансом для кожного експлуатанта.

5.4.5. Перевірці підлягають всі служби, підрозділи та представництва експлуатанта в аеропортах та за кордоном.

5.4.6. Сертифікаційна перевірка експлуатанта охоплює всі аспекти його діяльності, приділяючи особливу увагу питанням забезпечення безпеки авіації.

5.4.7. Інспектування льотної і наземної служб та засобів здійснюється з метою визначення відповідності професійної підготовки особового складу, наземних засобів та обладнання вимогам щодо вирішення поставлених завдань.

Загальні завдання перевірних польотів в межах інспекції полягають у з'ясовуванні:

а) порядку дій в польоті, який викладений в КЛЕ, та його дотримання;

б) наявності засобів та обладнання, що знаходяться в розпорядженні льотного екіпажу для забезпечення польотів і дотримання правил;

в) загального забезпечення наземного обслуговування ПС та допомоги льотному екіпажу при виконанні своїх обов'язків на всіх аеродромах, які використовує заявник на маршрутах;

г) використання маршрутних засобів та обладнання, в тому числі приналежних іншим відомствам.

Примітка. Дозволяється оформлення документів на видачу Сертифіката експлуатанта без виконання інспектування на маршруті, за умови виконання першого польоту з інспекторським складом Укравіатрансу.

5.4.8. Інспекторській перевірці підлягає така документація:

а) документи з організації та виконання польотів, організація їх одержання та оперативність введення в дію;

б) матеріали, що регламентують забезпечення польотів;

в) льотні справи членів льотного екіпажу;

г) особисті справи, трудові книжки керівного складу та старших спеціалістів;

ґ) облік льотного і робочого часу екіпажу згідно з чинними документами;

д) експлуатаційні і бортові записи;

е) облікова документація з технічного обслуговування;

є) документи з проведення та обліку комплексного аналізу засобів об'єктивного контролю (ЗОК), вжиття відповідних заходів з метою усування виявлених недоліків;

ж) документи з обліку та функціонування системи інформування про експлуатаційні перешкоди;

з) інструкція з організації служби АБ експлуатанта (якщо такий підрозділ існує в структурі експлуатанта);

и) інструкція про порядок організації і здійснення охорони ПС, авіаційного майна та об'єктів експлуатанта;

і) інструкція про порядок організації та забезпечення пропускного та внутрішнього об'єктового режиму на авіаційних об'єктах експлуатанта;

ї) інструкція про порядок здійснення передпольотного огляду ПС;

й) інструкція про порядок здійснення спеціального огляду ПС та авіаційних об'єктів в разі загрози вчинення акту незаконного втручання;

к) інструкція про порядок перевезення на ПС вогнепальної зброї, боєприпасів, засобів активної оборони та індивідуального захисту, а також осіб, які знаходяться під вартою;

л) технологія контролю на безпеку ручної кладі, багажу, вантажу, бортприпасів та особистого контролю пасажирів і членів екіпажу ПС;

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку