Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

5.1.1. Укравіатранс в роботі з сертифікації експлуатантів виконує окреслені в повноваженнях офіційні дії. Ці Правила встановлюють таку послідовність офіційних дій:

а) прийняття та реєстрація заявки на ім'я директора Укравіатрансу.

б) оформлення план-графіка сертифікаційних робіт;

в) експертиза заявки та долучених до неї документів протягом 2-х місяців;

г) оформлення акта попередньої оцінки заявки, з письмовим повідомленням заявнику про недоліки, які виявлені під час попереднього оцінювання;

ґ) отримання від експлуатанта документів, що свідчать про усунення недоліків, та їх перевірка;

д) проведення сертифікаційної перевірки;

е) оформлення акта за результатами сертифікаційної перевірки з повідомленням про виявлені недоліки;

є) повторна сертифікаційна перевірка;

ж) підготовка рішення Комісією Укравіатрансу про видачу/невидачу/ Сертифіката експлуатанта за результатами сертифікаційної перевірки;

з) оформлення Сертифіката експлуатанта, спеціальних експлуатаційних положень та їх видача/або складена у письмовій формі вмотивована відмова у видачі сертифіката/.

5.2. Заявка на сертифікацію

5.2.1. Заявка на сертифікацію (додаток 1 цих Правил) та долучені до неї відомості та документи (додаток 2 цих Правил), які оформлені з дотриманням відповідних вимог (додаток 3 цих Правил), і сплата державних зборів за подачу заявки відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 №819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998р. № 889) є підставами для її розгляду Укравіатрансом.

5.2.1.1. Заявка без повного комплекту документів згідно з додатком 1 цих Правил та сплати держзборів до розгляду не приймається.

5.2.1.2. Заявка та всі документи, що подаються до Укравіатрансу, повинні надходити державною мовою в оригіналі або нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів виконуються на мові оригіналу документа.

5.2.1.3. Всі заявки на видачу, продовження строку чинності Сертифіката експлуатанта та зміни спеціальних експлуатаційних положень повинні подаватись одночасно на паперових та магнітних носіях. Підготовка та подача даних на магнітних носіях проводиться у вигляді файлів, які підготовлені за комп'ютерною системою, схваленою Укравіатрансом.

5.2.2. Укравіатранс може відхилити заявку в разі невиконання вимог підпунктів 5.2.1.2 та 5.2.1.3 цих Правил.

5.2.3. Після одержання заявки від майбутнього експлуатанта Укравіатранс повідомляє його про порядок та процедури розгляду заявки, визначає конкретну посадову особу Укравіатрансу, яка буде нести відповідальність за координацію всіх питань сертифікації, та узгоджує план-графік проведення сертифікаційних робіт.

5.2.4. Укравіатранс повинна у десятиденний термін повідомити заявника про прийняття або відхилення (в разі невиконання вимог цих Правил) заявки.

5.2.5. Заявка, недоліки по якій не усунені протягом трьох місяців з дня надання зауважень, анулюється, кошти зі сплати державних зборів не повертаються.

5.2.6. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

5.3. Попереднє оцінювання заявки

5.3.1. Укравіатранс під час попереднього оцінювання заявки експлуатанта з'ясовує, чи заявник має:

а) відповідні нормативно - правові акти;

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку