Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
України 29.05.98 №204
Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту
України 09.01.01 №3

ПРАВИЛА
СЕРТИФІКАЦІЇ ЕКСПЛУАТАНТІВ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються незалежно від форм власності та відомчої приналежності на всіх експлуатантів цивільної авіації (далі - експлуатанти), які зареєстровані на території України як юридичні особи і здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (ПС), і є обов'язковими для них. Ці Правила поширюються також на експлуатантів інших літальних апаратів, що використовуються з комерційною метою.

1.2. Ці Правила встановлюють сертифікаційні вимоги до експлуатантів цивільних повітряних суден, а також процедури сертифікації експлуатантів та нагляду за ними.

1.3. Ці Правила використовуються для розроблення експлуатаційних процедур, що потрібні для організації роботи експлуатантів з метою забезпечення безпеки авіації та виконання польотів.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1 У цих Правилах подані такі терміни та визначення:

2.1.1 Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у таких галузях, як сільське господарство, фотографування, топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння лісових пожеж та інше.

2.1.2. Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі Укравіатрансу, що визначає Сертифікат експлуатанта недійсним в силу певних причин, після чого відновлення Сертифіката експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при отриманні Сертифіката вперше.

2.1.3. Вертикальне ешелонування - інтервал, який встановлюється між повітряними судами у вертикальній площині для запобігання зіткненню.

2.1.4. Встановлені вимоги - положення, викладені в рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної придатності та інших нормативних документах, що регулюють експлуатацію цивільних повітряних суден, рівень професійної підготовки авіаційного персоналу, фінансово-економічну спроможність, розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної техніки, аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах польотів, перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти, використання авіації для виконання авіаційних робіт.

2.1.5. Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою власник Сертифіката за власним бажанням відмовляється від діяльності, зазначеної в Сертифікаті.

2.1.6. Заява про припинення виконання польотів - офіційна процедура, за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість виконання польотів внаслідок певних причин. Відновлення дії Сертифіката експлуатанта провадиться після проведення додаткового інспектування.

2.1.7. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку на проведення сертифікації.

2.1.8. Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення заявника у відповідній формі до Укравіатрансу на одержання чи продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення змін до спеціальних експлуатаційних положень.

2.1.9. Забезпечення якості - всі заплановані систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція чи послуга буде відповідати встановленим вимогам до якості.

2.1.10. Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна станція організації з технічного обслуговування, яка розташована за межами країни реєстрації даної організації.

2.1.11. Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що дозволяє повітряним суднам виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії радіомаякових навігаційних засобів чи в межах, визначених можливостями автономних засобів, або їх комбінацій.

2.1.12. Інспектор - висококваліфікований працівник Укравіатрансу, якому надані відповідні повноваження з перевірки діяльності експлуатанта і який має відповідне посвідчення Укравіатрансу.

2.1.13. Категорія ІІІС ІСАО (CAT ІІІС) - точний захід на посадку та посадка за приладами без обмеження відносної висоти прийняття рішення та дальності видимості на ЗПС.

2.1.14. Категорія II ІСАО (CAT II) - точний захід на посадку та посадка за приладами з відносною висотою прийняття рішення менше 60м (200 футів), але не менше 30м (100 футів) та при дальності видимості на ЗПС не менше 350м.

2.1.15. Категорія ІІІА ІСАО (CAT ІІІA) - точний захід на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30м (100 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200м.

2.1.16. Категорія ІІІВ ІСАО (CAT ІІІВ) - точний захід на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15м (50 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200м, але не менше 50м.

2.1.17. Комп'ютерна інформаційно-аналітична система Укравіатрансу - локальна комп'ютерна мережа, встановлена в підрозділах Укравіатрансу, яка містить інформацію про експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та інше.

2.1.18. Керівництво з виконання польотів - документ, який розроблюється експлуатантом та містить інформацію стосовно політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів.

2.1.19. Керівництво з регулювання технічного обслуговування - документ, який розроблюється експлуатантом та слугує інструктивним матеріалом для персоналу, який займається технічним обслуговуванням.

2.1.20. Комісія - постійно діюча комісія Укравіатрансу, що призначається директором Укравіатрансу, яка готує рішення про видачу або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його на затвердження директору Укравіатрансу.

2.1.21. Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ організації з технічного обслуговування, створений поза місцем дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох місяців.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку