Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

12.6. Порядок визнання свідоцтв авіаційного персоналу, виданих іншими державами

12.6.1. Для визнання дійсності свідоцтва, виданого іншою державою, потрібно:

12.6.1.1. Подати до структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв заяву власника свідоцтва або авіакомпанії з проханням визнання свідоцтва.

12.6.1.2. Пред'явити особисто оригінал свідоцтва та представити його копію.

12.6.1.3. Пред'явити особисто льотну книжку (для члена екіпажу ПС) або інший документ, що підтверджує освіту та досвід роботи власника свідоцтва.

12.6.1.4. Пред'явити особисто оригінал медичного сертифікату та представити його копію.

12.6.1.5. Якщо між Україною та державою, яка видала свідоцтво, немає відповідної міждержавної угоди про взаємне визнання свідоцтв авіаційного персоналу, то потрібні:

а) підтвердження медичного сертифіката ЦЛЛСК України;
б) здача іспиту з дисципліни "повітряне право" з таких питань:
правила польотів;
керівництво з виконання польотів (з технічного обслуговування) і таке інше.

12.6.2. У залежності від місця базування та району виконання польотів (авіаційних робіт) на ПС, зареєстрованих в Україні, Укравіатранс визначає додаткові вимоги для визнання дійсності свідоцтв авіаційного персоналу, виданих іншою державою.

12.7. Облік свідоцтв.

Ведення реєстру видачі свідоцтв

12.7.1. Облік виданих свідоцтв ведеться у структурному підрозділі Укравіатрансу з видачі свідоцтв за допомогою комп`ютеризованої системи видачі свідоцтв.

12.7.2. Реєстр видачі свідоцтв ведеться у структурному підрозділі Укравіатрансу з видачі свідоцтв (додаток 22 до цих Правил). У затверджених сертифікаційних центрах ведеться реєстр видачі додаткових (тимчасових) частин до свідоцтв.

Записи в реєстрі свідоцтв та додаткової (тимчасової) частини здійснюються чорним чорнилом. Підчистки не допускаються. Виправлення слід обумовлювати та засвідчувати в установленому порядку.

Реєстри видачі свідоцтв та додаткової (тимчасової) частин повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом начальника структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв (керівника сертифікаційного центру) та печаткою.

12.7.3. Пронумеровані бланки додаткових частин свідоцтв надаються затвердженим сертифікаційним органам на підставі їх заяв.

Оплата вартості пронумерованих бланків додаткових частин свідоцтв здійснюється за рахунками, що їх пред'являє бухгалтерія Укравіатрансу.

12.7.4 Одержані пронумеровані бланки додаткових частин свідоцтв повинні бути оприбутковані в реєстрі надходження додаткових частин.

12.7.5. Посадові особи структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв або сертифікаційного центру забезпечують належне зберігання та облік пронумерованих бланків свідоцтв та додаткових (тимчасових) частин.

12.7.6. Кожне видане свідоцтво або додаткова (тимчасова) частина обліковується в комп`ютеризованій системі видачі свідоцтв та в реєстрі видачі свідоцтв і додаткових частин.

12.7.7. Керівники сертифікаційних центрів надають у структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв інформацію про продовження терміну дії свідоцтв (на комп'ютерних дискетах або за допомогою комп`ьютерної мережі) для внесення її у базу даних комп`ютеризованої системи видачі свідоцтв.

Щокварталу подається звіт про витрату аркушів захищеного паперу.

Щокварталу подається звіт про витрату пронумерованих бланків додаткових (тимчасових) частин свідоцтв.

12.7.8. Якщо особа авіаційного персоналу припиняє свою діяльність, передбачену його свідоцтвом, то в базі даних комп`ютеризованої системи видачі свідоцтв та в реєстрі робиться відповідна відмітка.

12.7.9. При вилученні свідоцтва авіаційного спеціаліста воно повертається до структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв, де знищується в установленому порядку. Про що складається відповідний акт.

12.7.10. На спеціалістів, звільнених з ЦА, а також у разі виходу їх на пенсію облікові дані в комп`ютеризованій системі видачі свідоцтв зберігаються протягом п`яти років.

12.7.11. Структурним підрозділом Укравіатрансу з видачі свідоцтв, сертифікаційними центрами, МКК АП та АК ведеться обов`язковий перелік документів щодо їх діяльності, зазначений в додатку 23 до цих Правил.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку