Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

Можливості та обмеження людини в льотній діяльності

ї) можливості та обмеження людини в льотній діяльності (людський фактор) щодо бортоператора;

Експлуатаційні правила

к) правила технічного обслуговування;
правила підтримання льотної придатності, передпольотні огляди;
запобіжні заходи при застосуванні аеродромних джерел живлення;
л) експлуатація установленого обладнання та систем ПС;
м) програми та методики льотних перевірок інструментальних систем посадки аеродромів;
н) порядок дій за особливих та аварійних випадків;
о) правила перевезення вантажу; правила перевезення небезпечного вантажу;

Аеродинаміка польотів ПС

п) основи аеродинаміки ПС.

6.10.1.2.2. Підготовка бортоператорів, як правило, проводиться у два етапи:

перший (при потребі) - на базі підприємства відповідного міністерства з вивчення спеціальних дисциплін за програмами, затвердженими цим міністерством;
другий - на базі навчальних закладів ЦА з вивчення авіаційних дисциплін за програмами, затвердженими Укравіатрансом.

6.10.1.2.3. Допуск кандидатів, які успішно закінчили навчання з першого етапу, до другого етапу навчання здійснюється рішенням адміністрації навчального закладу ЦА на підставі висновку МКК підприємства відповідного міністерства.

6.10.1.3. Досвід

6.10.1.3.1. Кандидат, виконуючи обов'язки бортоператора, повинен налітати не менш як 70 годин під керівництвом бортоператора-інструктора. Дозволяється зарахування до цього загального нальоту не більш як 5 годин, виконаних на комплексному пілотажному тренажері, під контролем бортоператора-інструктора.

6.10.1.3.2. Якщо кандидат має наліт у якості пілота або бортінженера, то структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв визначає прийнятність зарахування такого досвіду та, у разі позитивного рішення, ступінь можливого зниження вимог пункту 6.10.1.3.1 цих Правил до часу нальоту.

6.10.1.4. Практична підготовка

Кандидат повинен пройти практичну підготовку за затвердженою програмою, що забезпечує виконання пункту 6.10.1.3.1 цих Правил, під контролем бортоператора-інструктора. Бортоператор-інструктор забезпечує набуття кандидатом експлуатаційного досвіду на рівні вимог, що пред`являються до власника свідоцтва бортоператора, з таких галузей:

а) порядок дій за нормальних умов:

передполітні огляди;
правила завантаження-розвантаження тельферами та електролебідками;
перевірка документів з технічного обслуговування;
звичайні дії в кабіні на всіх етапах польоту;
дефектація;

б) дії за особливих випадків польоту:

розпізнавання відхилень у функціонуванні бортових систем ПС;
порядок дій за особливих випадків польоту;

в) дії за аварійних обставин:

розпізнавання аварійної обстановки;
порядок дій за аварійних обставин.

6.10.1.5. Уміння

Кандидат повинен продемонструвати здатність виконувати в якості бортоператора ПС обов'язки, наведені у пункті 6.10.1.3 цих Правил, з рівнем компетенції, що відповідає правам власника свідоцтва бортоператора, а також уміння (щодо типу ПС, що використовується, та робіт, що виконуються):

а) використовувати бортові системи з урахуванням характеристик та обмежень ПС;
б) приймати правильні рішення та кваліфіковано здійснювати нагляд у польоті;
в) виконувати всі обов'язки члена льотного екіпажу ПС;
г) здійснювати взаємодію з іншими членами льотного екіпажу ПС;
ґ) самостійно проводити регламентні роботи обладнання, що застосовується під час аерофотознімання або інших видів авіаційних робіт, якщо такі регламентні роботи покладаються на бортоператора;
д) знімати характеристики інструментальних систем навігації та посадки, оформлювати протоколи перевірок згідно з діючою програмою, методичними вказівками льотної перевірки навігаційних та інструментальних систем посадки аеродромів I, II і III категорій;
е) готувати до польоту бортове обладнання, з яким він працює;
є) виявляти та усувати несправності в обладнанні та апаратурі, що не пов'язані з потребою заводського ремонту;
ж) здійснювати двобічний радіозв'язок з наземними операторами з свого робочого місця на борту ПС.

6.10.1.6. Придатність за станом здоров'я

Кандидат повинен мати діючий медичний сертифікат, що відповідає другому стандарту здоров'я.

6.10.2. Права власника свідоцтва та умови здійснення таких прав

6.10.2.1. Свідоцтво бортоператора, термін дії якого не скінчився, дає змогу його власнику виконувати функції бортоператора на будь-яких типах ПС, на яких власник свідоцтва повинен продемонструвати рівень знань та вмінь, наведених у пунктах 6.10.1.2 та 6.10.1.4 цих Правил.

6.10.2.2. Типи ПС, на яких власнику свідоцтва бортоператора дозволяється здійснювати права, вказуються в цьому свідоцтві.

6.11. Кваліфікаційна відмітка бортоператора-інструктора

6.11.1 Вимоги, що пред`являються до кандидата для внесення кваліфікаційної відмітки

6.11.1.1 Знання

Кандидат повинен відповідати рівню знань, який потрібний для одержання свідоцтва бортоператора згідно з пунктом 6.10.1.2 цих Правил. Окрім того, кандидат успішно закінчив курс підготовки за затвердженою програмою та повинен продемонструвати знання, що відповідають правам, які надаються власнику кваліфікаційної відмітки бортоператора-інструктора, з таких галузей:

а) теорія та методика практичного навчання;
б) розробка програм підготовки;
в) планування індивідуального та групового навчання;
г) використання навчальних посібників;
ґ) елементи ефективного навчання;
д) процес засвоєння навчального матеріалу;
е) оцінка успішності осіб з дисциплін (предметів), за якими здійснюється наземна підготовка;
є) оцінка практичної підготовки;
ж) аналіз та виправлення помилок під час навчання;
з) можливості та обмеження людини щодо льотної підготовки бортоператора;
и) небезпека, пов'язана з імітацією виходу з ладу систем ПС.

6.11.1.2. Досвід

Кандидат повинен відповідати вимогам, що пред`являються до його досвіду під час одержання свідоцтва бортоператора, та має загальний наліт не менш як 1200 годин, серед них не менш як 100 годин на типі ПС, на якому він має проводити практичну підготовку.

6.11.1.3. Практична підготовка

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку