Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

6.8.1.4. Льотна підготовка

Кандидат повинен пройти льотну підготовку за затвердженою програмою, що забезпечує виконання пункту 6.8.1.3 цих Правил під контролем бортрадиста-інструктора. Бортрадист-інструктор забезпечує виконання кандидатом експлуатаційного досвіду на рівні вимог, що пред`являються до власника свідоцтва бортрадиста.

6.8.1.5. Уміння

Кандидат повинен продемонструвати здатність виконувати в якості бортрадиста обов'язки з рівнем компетенції, що відповідає правам власника свідоцтва бортрадиста, а також уміння:

а) використовувати бортові системи з урахуванням характеристик та обмежень ПС;
б) приймати правильні рішення та кваліфіковано здійснювати орієнтування у польоті;
в) застосовувати знання з ведення радіотелефонного зв'язку;
г) передавати та приймати радіограми телеграфними знаками зі швидкістю не менш як 40 знаків у хвилину;
ґ) виконувати всі обов'язки члена екіпажу;
д) здійснювати взаємодію з іншими членами екіпажу;

6.8.1.6. Придатність за станом здоров'я Кандидат повинен мати діючий медичний сертифікат, що відповідає другому стандарту здоров'я.

6.8.2. Права власника свідоцтва та умови здійснення таких прав

6.8.2.1. Свідоцтво бортрадиста, термін дії якого не скінчився, дає змогу його власнику виконувати функції бортрадиста на будь-яких типах ПС, на яких власник свідоцтва повинен продемонструвати знання, наведені у пунктах 6.8.1.2 та 6.8.1.4 цих Правил.

6.8.2.2. Типи ПС, на яких власнику свідоцтва бортрадиста дозволяється здійснювати права, наводяться в цьому свідоцтві.

6.9. Кваліфікаційна відмітка бортрадиста-інструктора

6.9.1. Вимоги, що пред`являються до кандидата для внесення кваліфікаційної відмітки

6.9.1.1. Знання

Кандидат повинен відповідати рівню знань, який потрібний для одержання свідоцтва бортрадиста згідно з пунктом 6.8.1.2 цих Правил. Окрім того, кандидат з успіхом закінчив курс підготовки за затвердженою програмою та повинен продемонструвати знання, що відповідають правам, які надаються власнику кваліфікаційної відмітки бортрадиста-інструктора, з таких галузей:

а) теорія та методика практичного навчання;
б) розробка програм підготовки;
в) планування індивідуального та групового навчання;
г) використання навчальних посібників;
ґ) елементи ефективного навчання;
д) процес засвоєння навчального матеріалу;
е) оцінка успішності осіб з дисциплін (предметів), за якими здійснюється наземна підготовка;
є) оцінка практичної підготовки;
ж) аналіз та виправлення помилок під час навчання;
з) можливості та обмеження людини в льотній діяльності щодо льотної підготовки бортрадиста;
и) небезпека, пов'язана з імітацією виходу з ладу систем ПС.

6.9.1.2. Досвід

Кандидат повинен відповідати вимогам, що пред`являються до його досвіду під час отримання свідоцтва бортрадиста, та має загальний наліт не менш як 1200 годин, серед них не менш як 100 годин на даному типі ПС.

6.9.1.3. Льотна підготовка

Під керівництвом бортрадиста-інструктора кандидат повинен пройти курс навчання з методики ведення льотної підготовки, включаючи демонстрацію операцій, методи практичного навчання, розпізнавання та ведення аналізу помилок, найбільш поширених під час навчання.

6.9.1.4. Уміння

Кандидат повинен продемонструвати здатність навчати з тих галузей, з яких він має проводити льотну підготовку, та на тих типах ПС, за якими передбачається здійснення прав бортрадиста-інструктора, включаючи передполітну підготовку, розбір польотів та наземну підготовку.

6.9.2. Права власника кваліфікаційної відмітки та умови здійснення таких прав

Власник кваліфікаційної відмітки бортрадиста-інструктора, термін дії свідоцтва якого не скінчився, має право:

а) проводити льотну підготовку для видачі свідоцтва бортрадиста;
б) вводити до ладу бортрадистів, які пройшли відповідну підготовку;
в) проводити підготовку пілотів та штурманів для отримання допуску до польотів у скороченому складі екіпажу (без бортрадиста).

6.10. Свідоцтво бортоператора

6.10.1. Вимоги, що пред`являються до кандидата для одержання свідоцтва

6.10.1.1. Вік кандидата - не менше 18 років.

6.10.1.2. Знання

6.10.1.2.1.Кандидат повинен продемонструвати знання, що відповідають правам, які надаються власнику свідоцтва бортоператора, з таких галузей:

Повітряне право

а) правила та положення щодо власника свідоцтва бортоператора;
правила та положення, що регулюють експлуатацію цивільних ПС в частині обов'язків бортоператорів;

Експлуатація повітряних суден

б) будова та принцип роботи БЗМ ВРО та іншого обладнання, що використовується бортоператором;
в) правила експлуатації та обмеження БЗМ ВРО та іншого обладнання, що використовується бортоператором;
г) правила швартування ПС;
ґ) системи пожежної сигналізації та протипожежного обладнання ПС, що використовується бортоператором;
д) принцип роботи електрообладнання ПС, що забезпечує функціонування бортового АФО ПС, БЗМ ВРО та спецприладів;
е) будова та принцип роботи бортового та іншого авіаційного обладнання, що використовується бортоператором;
є) правила експлуатації і обмеження АФО та іншого авіаційного обладнання, що використовується бортоператором;
ж) інструкції під час аерофотознімання, правила монтажу, юстирування та експлуатації аерофотознімальних апаратів, спецприладів та обладнання;
з) будова, правила експлуатації та технічне обслуговування комплексу бортового обладнання (на якому працюють спеціалісти);
и) загальні відомості про радіонавігаційні та радіолокаційні засоби забезпечення польотів;

Льотні характеристики ПС

і) вплив завантаження і центрування на льотно-технічні характеристики та характеристики керованості ПС, розрахунки маси й центрування;

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку