Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

посвідчення курсанта-пілота (літак/вертоліт);
свідоцтво пілота-аматора (літак/вертоліт);
свідоцтво комерційного пілота (літак/вертоліт);
свідоцтво транспортного пілота (літак/вертоліт);
свідоцтво пілота планера;
свідоцтво пілота вільного аеростата;
свідоцтво пілота надлегкого повітряного судна;
посвідчення курсанта-штурмана;
свідоцтво штурмана;
посвідчення курсанта-бортінженера;
свідоцтво бортінженера;
свідоцтво бортрадиста;
свідоцтво бортоператора;
свідоцтво бортпровідника;
свідоцтво льотчика-спостерігача;

б) інженерно-технічному авіаційному персоналу:

свідоцтво інженера з технічного обслуговування ПС;
свідоцтво техніка з технічного обслуговування ПС;

в) свідоцтво диспетчера служби руху;

г) свідоцтво співробітника із забезпечення польотів.

4.3. Укравіатранс видає свідоцтва авіаційних фахівців на підставі об'єктивної оцінки відповідності кандидата на одержання свідоцтва вимогам та процедурам, установленим цими Правилами.

4.4. Посвідчення курсанта видає МКК льотного навчального закладу на підставі наказу про допуск його до льотного навчання.

4.5. Кандидат на одержання свідоцтва зазначеного виду та / або кваліфікаційної відмітки повинен мати відповідну професійну підготовку за затвердженою програмою у сертифікованому навчальному закладі, належний досвід та придатність за станом здоров'я, підтверджені в установленому цими Правилами порядку. Підготовка авіаційного персоналу України, що здійснюється в інших державах для експлуатації ПС іноземного виробництва, повинна бути визнана Укравіатрансом.

4.6. Кандидат на одержання свідоцтва повинен продемонструвати відповідність своїх знань та умінь вимогам цих Правил. Порядок оцінки знань та вмінь визначається Укравіатрансом.

4.7. При порушенні вимог нормативно-правових документів, що регламентують льотну роботу, ВПП та ОПР, ТО АТ, що безпосередньо впливають на безпеку польотів, авіаційний фахівець може бути обмежений в правах, наданих йому свідоцтвом, з обмеженням терміну дії цього свідоцтва чи без, шляхом внесення відповідного запису в ХІІІ розділ додаткової тимчасової частини свідоцтва. При цьому зазначаються характер порушення з посиланням на відповідний пункт нормативного документа, вид обмеження, посада, прізвище особи, яка внесла запис, аеропорт, дата та підпис.

Посадова особа, яка внесла запис, інформує про це керівників АК (АП) та структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв та ГІБП. Для фахівців служби руху та ІТП додатково вноситься запис у журнал обліку порушень.

4.8. Власник свідоцтва, в яке внесено обмеження, має право завершити виконання завдання на політ, якщо порушення не пов`язано з авіаційною подією або пов`язаним з ризиком вживанням психоактивних речовин, та в місячний термін направляється керівництвом АК (АП) до структурного підрозділу Укравіатрансу з видачі свідоцтв для перевірки знань спецдисциплін з метою підтвердження кваліфікації. Перевірку техніки пілотування, літаководіння, практичної роботи в польоті, з ОПР або з ТО відповідно, після перевірки знань спецдисциплін здійснює інспекторський склад Укравіатрансу, який має відповідні свідоцтва авіафахівця. За результатами перевірки структурний підрозділ Укравіатрансу з видачі свідоцтв, ураховуючи вимоги пункту 4.21 цих Правил, узгоджує з ГІБП рішення про зняття або збереження обмежень.

4.9. Посадових осіб, яким надається право вносити обмеження, призначає Директор Укравіатрансу своїм наказом.

4.10. Посадові особи, яким надано право вносити обмеження в свідоцтва, несуть персональну відповідальність за об`єктивність застосованих санкцій.

4.11. Відповідальність за підтримання рівня кваліфікації власника свідоцтва авіаційного фахівця та допуск його до робіт у межах повноважень, передбачених свідоцтвом, несуть керівники льотних служб, підприємств з ТО та служб руху.

4.12. Програми за курсом підготовки для одержання свідоцтв або кваліфікаційних відміток розробляються згідно з вимогами цих Правил та затверджуються Укравіатрансом.

4.13. Підтвердження рівня кваліфікації власників свідоцтв здійснюється шляхом перевірок їх знань та умінь згідно з вимогами нормативних документів, які регламентують діяльність цивільної авіації України, та цих Правил. Якщо для перевірки знань авіаційних фахівців використовуються тести, то зміст та процедура їх проведення повинні бути сертифіковані Укравіатрансом.

4.14. У разі наявності відповідного дозволу Укравіатрансу члени екіпажу ПС можуть проходити перевірку їх кваліфікації на сертифікованих комплексних пілотажних тренажерах.

4.15. Свідоцтво члена екіпажу видається для виконання польотів на ПС, зареєстрованих в Україні. На ПС України можуть виконувати польоти пілоти та інші члени екіпажу, які мають свідоцтва, видані іншою державою, у разі визнання їх Укравіатрансом.

4.16. Визнання свідоцтва авіаційного фахівця, що видане іншою державою, здійснюється Укравіатрансом шляхом видачі відповідного сертифіката. Сертифікат визнання (додаток 1 до цих Правил) додається до свідоцтва, виданого іншою державою, і свідчить, що воно діє нарівні із свідоцтвом, виданим в Україні. Термін дії сертифіката визнання не перевищує терміну дії самого свідоцтва. Порядок визнання свідоцтв авіаційного персоналу, виданих іншими державами, наведений у пункті 12.6 цих Правил.

4.17. Права на здійснення професійної діяльності встановлюються для кожної категорії свідоцтв цими Правилами.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку