Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

 

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
06.09.99 N 432

Правила
видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості
цивільних повітряних суден України

1. Загальні положення

   1.1. Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі - Правила) визначають порядок видачі, заміни, припинення чинності Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (ПС).

   1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для всіх експлуатантів цивільної авіації незалежно від форм власності та відомчої приналежності, які зареєстровані на території України як юридичні або фізичні особи і здійснюють експлуатацію ПС.

   1.3. При розробці цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

   Повітряний кодекс України ( 3167-12 ), введений в дію Постановою Верховної Ради України від 04.05.93 N 3168-XII ( 3168-12 );
   Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944) ( 995_038 );
   IKAO. Міжнародні стандарти та рекомендована практика, "Охорона навколишнього середовища". Додаток 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, т.I, "Авіаційний шум", 3 вид., 1993 (Стандарт IKAO).

   1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають такі визначення:

   Дані щодо шуму - сертифікаційні та нормативні значення визначених Стандартом IKAO критеріїв, що характеризують несприятливу дію авіаційного шуму на людський організм, а саме:
   ефективний рівень шуму EPNL (в EPNдБ), що сприймається людиною (для ПС, які відносяться до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділів 2, 3, 4, 5, 7 та 8 Стандарту IKAO);
   максимальний рівень звукового тиску L Amax (в дБ(A), скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу (для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог розділу 10 Стандарту IKAO);
   рівень звукового впливу SEL (для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог розділу 11 Стандарту IKAO).
   сумарний рівень звукового тиску L A (в дБ(A), скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу (для ПС, які належать до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділу 6 Стандарту IKAO);
   Експлуатант - особа, організація або підприємство, що займається експлуатацією ПС або пропонує свої послуги в цій галузі.
   Перелік даних сертифіката типу - невід'ємна частина сертифіката типу на зразок авіаційної техніки (у цьому разі - ПС), яка містить інформацію про типову конструкцію зразка, експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної придатності зразка й вимог щодо охорони довкілля.
   Картка контрольних даних повітряного судна - невід'ємна частина Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості, яка містить перелік експлуатаційних даних ПС, що визначають рівень шуму на місцевості при експлуатації ПС.
   Максимальна маса ПС - найбільші величини зльотної та посадкової маси повітряного судна, що приймались при сертифікації типу ПС і зазначені у відповідному сертифікаті типу щодо шуму на місцевості.
   Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості - документ, що засвідчує відповідність ПС України вимогам Стандарту IKAO.
   Сертифікат типу щодо шуму на місцевості - документ, що встановлює відповідність типу ПС Стандарту IKAO.

2. Порядок видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

   2.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (додаток 1) видається експлуатанту ПС, що занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, мають чинний Сертифікат льотної придатності та належать до типу, що має діючий в Україні Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості або для якого в переліку даних сертифіката типу наведено відповідні дані щодо шуму на місцевості.

   2.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості повинен знаходитись під час польоту на борту ПС.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку