Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

Виробнича документація

7.11.7 На кожний примірник АТ, на якому здійснюється ТО, на всіх етапах виконання робіт повинна бути оформлена виробнича документація, що містить таку інформацію:

а) дата виконання робіт, які передбачені конструкторською та технологічною документацією;

б) дата виконання робіт, крім зазначених у пункту 7.11.7"а" цих Правил, за узгодженими з розробником листками технічних рішень, картками дозволу та іншими документами;

в) дати початку та закінчення виконання робіт з ТО та контролю робіт у форматі (день/місяць/рік), для бортжурналу (година/день/місяць/рік );

г) ідентифікацію виконавців та контролерів (прізвища, підписи, штемпелі та інше);

Ґ) обсяг та зміст виконаних робіт;

д) отримані характеристики та заміряні параметри АТ, що визначені в процесі виконання ТО.

7.11.8 Склад виробничої документації та зразки її заповнення для конкретного типу АТ і виду робіт визначаються Керівництвом .

7.11.9 Оформлена в процесі ТО виробнича документація на кожний екземпляр АТ комплектується та зберігається в організації в порядку, передбаченому Керівництвом.

7.11.10 Термін зберігання виробничої документації:

а) після виконання оперативного ТО - не менше 3 років;

б) після періодичного ТО - до чергового капремонту ПС (або еквівалентних робіт);

в) після ремонту - до документального підтвердження факту списання екземпляра АТ.

7.11.11 Усю виробничу документацію слід вести державною мовою, а в окремих випадках мовою передбаченою Міжнародною організацією цивільної авіації. В іншому разі, на вимогу Укравіатрансу, повинен бути представлений засвідчений у встановленому порядку переклад документації на державну мову.

7.12 Звіти про дефекти

7.12.1 Організація повинна доповідати Укравіатрансу, експлуатанту, виробнику та розробнику про всі несправності, дефекти та інші порушення, що впливають або можуть вплинути негативно на льотну придатність і що були виявлені при ТО АТ у встановлені Укравіатрансом строки.

7.12.2 Організація повинна на запит Укравіатрансу та в установлені ним терміни надавати будь-яку інформацію щодо виконаних робіт з ТО, пов'язаних із забезпеченням льотної придатності АТ.

7.12.3 Звіти про дефекти повинні складатися на бланках спеціальної форми, яка затверджена Укравіатрансом, і містити докладні відомості про дефекти або стан АТ, яка не придатна до експлуатації.

7.13 Система якості

7.13.1 Організація повинна розробити документально оформлену систему якості як засіб, що забезпечує відповідність АТ установленим вимогам під час і після виконання на АТ ТО згідно з Керівництвом.

7.13.2 Відповідальність, повноваження та взаємодія керівного, виконавського та контролювального персоналу повинні бути чітко визначені та документовані.

7.13.3 Система контролю та забезпечення якості, що застосовується в організації, повинна охоплювати всі засоби та процедури, які використовуються для забезпечення гарантії якості робіт.

7.13.4 У ході ТО АТ повинен здійснюватися ефективний контроль якості робіт. В організації повинні здійснюватися внутрішні перевірки відповідності виконання процедур зазначених у Керівництві.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку