Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

7.4.3 Перевірка матеріалів та комплектувальних виробів повинна здійснюватися фахівцями служби контролю якості та відповідними підрозділами організації в обсязі вимог діючої НТД, документів на поставку.

7.4.4 Процедури перевірки повинні забезпечувати видачу у виробництво відповідних матеріалів та комплектувальних виробів, а у разі їх відхилення від технічних вимог, маркірування та ізоляцію.

7.4.5 Повинні бути передбачені заходи, що унеможливлюють попадання матеріалів та комплектувальних виробів з виявленими відхиленнями від технічних вимог на виробничі ділянки поза затвердженими процедурами.

7.4.6 Документація з обліку матеріалів та комплектувальних виробів повинна містити такі відомості:

а) найменування;

б) позначення;

в) кількість;

г) номер партії;

Ґ) дата перевірки;

д) відмітка про відповідність установленим вимогам;

е) дата видачі у виробництво;

є) опис дефектів (за наявності);

ж) підпис уповноважених осіб.

7.5 Вхідний контроль матеріалів та комплектувальних виробів

7.5.1 Порядок проведення вхідного контролю регламентується Керівництвом.

7.5.2 Матеріали та комплектувальні вироби з відхиленнями від технічних вимог, що виявлені в результаті проведення вхідного контролю, повинні бути промаркіровані відповідним чином, ізольовані, з оформленням супровідної та облікової документації. Дані на такі матеріали та комплектувальні вироби повинні бути в службі контролю якості.

7.5.3 Організація має право залучати до проведення вхідного контролю сторонні організації, які мають відповідні можливості.

7.6 Зберігання, ідентифікація, транспортування авіаційної техніки та матеріалів

7.6.1 Повинні бути забезпечені складування, зберігання, ідентифікація та транспортування деталей, вузлів, матеріалів, комплектувальних виробів з метою:

а) збереження фізико-хімічних властивостей, геометричних параметрів та характеристик, що задані конструкторською документацією і умовами поставки;

б) захисту від пошкоджень, змін форми та забруднень;

в) збереження цілості супровідної документації, бирок, етикеток та інших ознак ідентифікації;

г) збереження комплектності та запобігання переплутуванню.

7.6.2 Система зберігання АТ та матеріалів повинна передбачати їхній облік та запобігання несанкціонованому доступу до них осіб, які не мають відповідних повноважень.

7.6.3 Повинна бути передбачена ідентифікація матеріалів та комплектувальних виробів з моменту проведення їхнього вхідного контролю до застосування (встановлення) на основний виріб, а також ідентифікація виконавців усіх робіт.

7.6.4 Повинен бути встановлений порядок транспортування АТ та матеріалів, що запобігає їх пошкодженню та потраплянню сторонніх предметів на всіх етапах ТО.

7.6.5 Повинні бути забезпечені своєчасна ізоляція і роздільне зберігання матеріалів та комплектувальних виробів з відхиленнями від технічних вимог від матеріалів та комплектувальних виробів, що відповідають вимогам НД.

7.7 Метрологічне забезпечення

7.7.1 Організація повинна мати потрібну НД з метрологічного забезпечення. Процедури виконання робіт з метрологічного забезпечення мають відповідати встановленим вимогам.

7.7.2 Фахівці метрологічної служби повинні пройти відповідне навчання та атестацію згідно з установленими вимогами.

7.7.3 Метрологічні лабораторії повинні бути атестовані згідно з установленими вимогами.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку