Аэроклуб Украины
Перевозка ракет Skybolt Перевозка ракет SkyboltДля перелета выбрали только те самолеты, которые в свое время прошли доработку для перевозки ракет Skybolt - под их крылья можно было подвесить дополнительное Вооружение...


Контактные данныеНаш адрес: Киев, пр-т Воссоединения 15
+380 (44) 997 81 30 тел.
+380 (44) 989 55 12 тел.
Самолет Ан 225 Самолет Ан 225Самолет-гигант: Самолет Ан-225, изначально являвшийся загадкой для Запада, перестал быть тайной, собрав богатую коллекцию мировых авиационных рекордов и появившись на ряде авиасалонов. Самолет проектировался как...
Варианты Ан самолетов Варианты Ан самолетовАн-12 (продолжение): Замена Ан-12 самолетами Ил-76 началась в 1974 году, однако более тяжелый и дорогой Ил-76 относится к другому классу транспортных самолетов. Полноценной замены Ан-12 нет до сих пор. К концу 2008 года в ВВС России...
Самолеты В1 Самолеты В.1Три лонжерона двутаврового сечения с вырезами для воздушного канала вместе с панелями обшивки воспринимали практически всю нагрузку, приходящуюся на крыло, и передавали ее на трехстеночный силовой отсек фюзеляжа....
Истребитель биплан Avia B 534 Истребитель биплан Avia B 534Avia B-534 стал вершиной развития истребителей-бипланов. В составе чехословацких ВВС эти истребители не принимали участия в боях, но в ВВС других стран летчики одержали ряд воздушных побед на самолетах данного типа....

4.1.9 Організація, яка подала до Укравіатрансу заявку на сертифікацію, здійснює сплату державного збору за офіційні дії з сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93р. №819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998р. №889).

4.1.10 Організація, яка подала до Укравіатрансу заявку на сертифікацію, несе всі витрати (транспортні витрати, митні збори, перебування в готелі, харчування), пов`язані з процедурами сертифікації і інспектування організації.

4.2 Відповідальність організації

4.2.1 Організація несе відповідальність за:

а) якісне виконання робіт, які зазначені в додатку до Сертифіката;

б) підтримання системи якості на рівні, відповідному рівню на момент прийняття Укравіатрансом рішення про видачу Сертифіката організації;

в) своєчасне повідомлення у встановленій формі про виявлені дефекти та інші невідповідності, які впливають на льотну придатність ПС, що знаходиться на ТО;

г) створення перешкод для здійснення контролю Укравіатрансом за діяльністю організації;

Ґ) розробку процедур, які потрібні для забезпечення її виробничої діяльності;

д) високий рівень професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, який виконує ТО;

е) забезпечення охорони і повного збереження державної таємниці та конфіденційності інформації;

є) наявність у підрозділах та службах організації чинних нормативно - правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в Україні;

ж) виконання договірних зобов'язань;

з) контроль за виконанням тих видів забезпечення, що здійснюються на договірній підставі;

и) надання достовірної інформації в Укравіатранс щодо її діяльності.

4.2.2 Нормативно - правові акти, які розробляються безпосередньо організацією, не повинні суперечити законодавству України та правилам і процедурам Укравіатрансу.

4.3 Організація державної системи сертифікації ТО

4.3.1 Державне регулювання діяльності організацій здійснюється через Укравіатранс впровадженням:

а) сертифікації організацій і видачі їм Сертифікатів;

б) регулярного інспектування діяльності організацій та вжиття відповідних заходів у разі недотримання ними вимог цих Правил і процедур, що встановлені Укравіатрансом;

в) регулярних перевірок відповідності наданих відомостей, що містяться в заявці на одержання або продовження строку дії Сертифіката, фактичному стану, з урахуванням усіх змін, що відбулися.

4.3.2 Упроваджуючи систему сертифікації організацій, видачі Сертифіката та подальшого їхнього інспектування, Укравіатранс здійснює вплив на діяльність організацій, не посягаючи на їх самостійність та відповідальність за якість робіт, що виконуються.

5. СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1 Заявка на сертифікацію

5.1.1 Заявка подається через канцелярію на ім'я директора Укравіатрансу.

5.1.2 Підставою для розгляду заявки на сертифікацію є подання її і доданих до неї відомостей і документів, які оформлені з дотриманням відповідних вимог, та сплата держзборів за подання заявки. Форма заявки наведена в додатку 1 цих Правил, для закордонних організацій - в додатку 2 цих Правил.

Примітка. Якщо організація є структурним підрозділом експлуатанта, заявка подається згідно з Правилами сертифікації експлуатантів затвердженими наказом Міністерства транспорту України № 204 від 29.05.98р.

5.1.3 Заявка без повного комплекту документів та сплати держзборів не розглядається.

5.1.4 Заявка та всі документи, що додаються до неї, повинні бути оформлені державною мовою і подані в оригіналі або нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів наводяться мовою оригіналу документа.

 
Права защищены © 2009
При использовании материалов сайта установите обратную ссылку